Koenders naar Parijs voor overleg met collega Fabius en Europaseminar

maandag, juni 15, 2015
Nieuwsbericht 14-06-2015. Bron: Rijksoverheid. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken bezoekt woensdag Parijs. Hij overlegt daar met zijn Franse ambtgenoot Fabius en opent met zijn collega het Europaseminar over betere regelgeving en meer focus op prioriteiten binnen de Europese Unie. Het is de tweede keer dat minister Koenders naar Parijs gaat voor bilateraal overleg. Koenders spreekt van een intensieve en breed geschakeerde relatie. Op politiek en cultureel gebied zijn de banden hecht. Er is samenwerking als het gaat om Europa, versterking van vrede en veiligheid buiten Europa, bestrijding van intolerantie, handel, klimaatverandering en de overgang naar een groene economie. Koenders en Fabius zullen onder meer spreken over de stand van zaken in Mali. Koenders wil verder bouwen op de basis die nu door VN-missie MINUSMA en de Franse missie Barkhane in Mali is gelegd. Ook zullen de bewindspersonen over MH17 spreken. Koenders is van mening dat opvolging gegeven moet worden aan VNVR-resolutie 2166, waarin opgeroepen wordt de schuldigen van de ramp op te sporen en te berechten. Hij sprak eerder in Moskou en Washington al over de internationale toezegging voor steun aan opsporing en vervolging van de daders. Ook de Europese Unie staat op de agenda van het overleg. Nederland wordt in 2016 Voorzitter van de EU en treft daar nu de voorbereidingen voor. Na het overleg openen Koenders en Fabius samen het Europaseminar, waar gesproken wordt over de plannen van de Europese Commissie om tot betere regelgeving te komen. 'Het voorstel van de Commissie is veelbelovend. Europa heeft behoefte aan meer focus, een betere balans tussen de EU-instellingen en verbinding met burgers en bedrijven', aldus Koenders. Volgens de minister is het voorstel van de Commissie een eerste stap, en moet nu worden gewerkt aan het verwezenlijken van de voorstellen. 'Simpeler regulering is meer dan deregulering. Maatregelen vergen een brede inbedding om effectief te zijn', aldus Koenders. De vraag hoe Nederland en Frankrijk hierin samen kunnen optrekken in Europees verband zal tijdens het seminar worden besproken door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, sociale partners, denktanks en universiteiten.

Weersverwachting Mali