De United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Frans: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA) is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel Mali te stabiliseren en het politieke proces te begeleiden.

In januari 2012 begonnen uit Libië verdreven Qadhafi-getrouwe Toeareg-rebellen, deels onder de vlag van Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), een opstand in Azawad, het noordelijke gedeelte van Mali. Naast de MNLA, die als doel heeft een  onafhankelijk Azawad te vestigen, is er de islamistische beweging

Ansar Dine betrokken die banden onderhoud met Al Qaida en die niet zozeer onafhankelijkheid beoogd maar de invoering van de sharia nastreeft. Daarnaast zijn er andere groeperingen betrokken, zoals de Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) en de Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

De Toeareg-rebellen boekten belangrijke overwinningen op het Malinese regeringsleger, dat zich onvoldoende door de eigen regering gesteund voelde. Dit leidde tot een staatsgreep op 21 maart 2012 waarbij president Amadou Toumani Touré werd afgezet en vervangen door een militaire junta. De president van Burkina Faso, Blaise Compaoré, bemiddelde namens de ECOWAS en als resultaat daarvan werd op 12 april Dioncounda Traoré benoemd als interim-president met als opdracht om een overgangsregering te vormen. De situatie in het land destabiliseerde verder. Hierop nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2012 Resolutie 2085 aan, die ECOWAS autoriseerde in Mali te interveniëren met de vredesmacht AFISMA, die oorspronkelijk gepland stond om in september 2013 te ontplooien. Tevens werd het United Nations Office in Mali (UNOM) opgericht.

Nadat in januari 2013 de situatie in Mali aanmerkelijk verslechterd was doordat met name Ansar Dine en daaraan gelieerde groepen AQIM en MUJAO zuidwaarts optrokken, ontplooide AFISMA vanaf begin 2013 en zette voormalige kolonisator Frankrijk in overleg met ECOWAS eveneens een interventiemacht in, Operatie Serval. Samen met AFISMA en het Malinese regeringsleger werden de rebellen in het Noorden teruggedreven.

Nadat de situatie medio 2013 weer redelijk gestabiliseerd was, verzocht Malinese interim-president Dioncounda Traoré aan de VN om de inzet van een VN-Vredesmacht die de AFISMA en de Franse interventiemacht moest opvolgen. Op 25 april 2013 nam de VN Veiligheidsraad Resolutie 2100 aan waarin besloten werd dat MINUSMA per 1 juli 2013 de taken van AFISMA zou overnemen.

De AFISMA-troepen gingen over naar MINUSMA en ook andere landen werd gevraagd om troepen te leveren. MINUSUMA staat onder leiding van de Nederlander Bert Koenders. De Rwandese Generaal-majoor Jean Bosco Kazura treedt op als militaire commandant van MINUSMA. Het hoofdkwartier van MINUSMA is gevestigd in de Malinese hoofdstad Bamako. Volgens resolutie 2100 mag MINUSMA maximaal 12.640 man geüniformeerd personeel tellen (11.200 militairen en 1.140 politiemensen), waarvan er eind september 2013 6.039 zijn ingezet (5.219 militairen en 820 politiemensen).
MINUSMA heeft het volgende mandaat:

Stabiliseren van bevolkingscentra en het herstellen van centraal gezag
Bevordering politieke dialoog en verkiezingsproces
Bescherming van de burgerbevolking en VN-personeel
Bevordering en bescherming van mensenrechten
Ondersteunen van humanitaire hulp
Ondersteunen van behoud van cultureel erfgoed
Ondersteunen van nationaal en internationaal recht
MINUSMA opereert onder een "robuust mandaat", waarbij alle mogelijke middelen mogen worden ingezet om de doelen te bereiken. Het mandaat van MINUSMA ging in op 1 juli 2013 en werd initieel voor een jaar verleend.

Nederland neemt op 12 december 2013 het besluit om actief aan de missie deel te gaan nemen (red.)

Weersverwachting Mali